Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
IV. Stavební dokumentace
a) Stavební a provozní plány objektů

1431 - 139Tovární budova Autor: - Měř.: 1 : 200, něm., na pauzovacím papíře kolor., 68 x 42 cm, 1 list 1895
1441 - 141Stodola pro uskladnění obilí a brambor Autor: Franz Hanusch Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk, 41 x 34 cm, 1 list1920
1451 - 138Obytný dům (bývalá vila majitele firmy) s dřevěnou terasou a besídkou, hospodářskými budovami Autor: L. Nickmann a J. Fleischacker Měř.: 1 : 500, něm., světlotisk kolor., 69 x 54 cm, 1 list1921
1461 - 137Polohopisné plány továrních objektů s legendou Autor: L. Nickmann a J. Fleischhacker, R.Faika Měř.: 1 : 500, něm., světlotisk kolor., 64 x 54 cm, 55 x 50 cm, 3 listy1926-1950
1471 - 143Strojovna po přístavbě nové střechy a instalaci elektrického generátoru Autor: Rudolf Woznik Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., na voskovaném papíře, 83 x 33 cm, 42 x 42 cm, 2 listy1926
1481 - 140Výstavba pokojů v 1. poschodí poštovního úřadu pro manželské páry Autor: Rudolf Woznik Měř.: 1 : 100, něm., na pauzovacím papíře kolor., 45 x 32 cm, 1 list1927
1491 - 144Plány rozvodů elektrického vední, telefonních rozvodů, potrubí pitné vody a jiného zařízení v areálu továrny Autor: - Měř.: 1 : 200, něm., světlotisk kolor., 58 x 30 cm, 40 x 30 cm, 7 listů1940
1501 - 146Výstavba podkroví v budově ředitelství Autor: Emil Hradetz Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 65 x 27 cm, 2 listy1943