Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
IV. Stavební dokumentace
b) Plány k vodním stavbám

1511 - 184Plán vodního zařízení pro Emila Teltschika, majitele domu č.19 v Jakubčovicích Autor: Kohut Měř.: 1 : 100, něm., na pauzovacím papíře, 62 x 42 cm, 1 list(1881)
1521 - 155Projekt rekonstrukce vodního díla na řece Odře v Pudlově Autor: - Měř.: 1 : 200, něm., na pauzovacím papíře, 59 x 33 cm, 1 list1892
1531 - 160Projekt částečné úpravy řeky Odry v blízkosti továrny, varianta I a II, Autor: Kohut Měř.: 1 : 100, 1 : 200, něm., na pauzovacím papíře, světlotisk kolor., 41 x 34 cm, 20 x 34 cm, 18 listů1896
1541 - 158Zpevnění břehů řeky Odry podél trati Suchdol n.O. - Budišov n.B., profily terénu Autor: (podpis nečitelný) Měř.: 1 : 1000, něm., na voskovaném papíře, 63 x 35 cm, 33 x 55 cm, 2 listy 1897
1551 - 157Zpevnění břehů řeky Odry v blízkosti továrny Autor: F. Golden Měř.: -, něm., na voskovaném papíře, 29 x 34 cm, 1 list1901
1561 - 147Kaplanova turbína - pohonné zařízení pro továrnu Autor: Mikyska, Kaplan, Vondra Měř.: 1 : 1, 1 : 10, 1 : 25, něm., světlotisk kolor., modrotisk, 42 x 34 cm, 94 x 65 cm, 101 x 66 cm, 24 listů 1919-1925
1571 - 145Výstavba obtokového náhonu na řece Odře, stav stavidel využívaných firmou pro vodní stavby Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 100, 1 : 50, něm., světlotisk kolor., na pauzovacím papíře, 42 x 34 cm, 21 x 34 cm, 6 listů1925
1581 - 150Stav obecního vodovodního potrubí v Jakubčovicích Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 1400, něm., světlotisk, 94 x 34 cm, 1 list 1925
1591 - 152Situační plán vodních děl v okruhu továrny Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 500, něm., světlotisk kolor., 41 x 23 cm, 2 listy 1925
1601 - 153Zařízení pro kondenzaci vody vedoucí z mlýnského náhonu k továrně Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 44 x 36 cm, 41 x 32 cm, 2 listy 1925
1611 - 154Výstavba odpadního kanálu a spádového žlábu u továrny Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 63 x 33 cm, 2 listy1925
1621 - 159Připojení spojovacího kanálu na horní mlýnský náhon, podélné profily spádu náhonu Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 84 x 33 cm, 4 listy 1925
1631 - 148Stav jezu v Jakubčovicích, podélný profil Autor: - (F.L.) Měř.: 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 83 x 33 cm, 1 list1926
1641 - 156Situační plán přidružených vodních staveb na řece Odře pro Jakubčovice a Loučku Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 2880, něm., světlotisk kolor., 93 x 30 cm, 2 listy1926
1651 - 149Výstavba Francisovy turbíny pro vodní pohon Autor: Heinik Měř.: 1 : 25, něm., světlorisk kolor., 90 x 71 cm, 1 list1936
1661 - 151Louka se zavodňovacím zařízením pro Jakubčovice a Loučku Autor: (F.L.) Měř.: 1 : 2800, něm., světlotisk kolor., na pauzovacím papíře, 2 listy/1925/