Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě
Název fondu:Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
Datace:(1874) 1885 - 1952 (1953)
Zpracovatel:PhDr. Ivana Tarabová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Opava
Značka:
NAD:1619
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):2,55
Stav ke dni:2008-12-31
Prohlížet fond
Stažení fondu