Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kotisa Karel
Osobní písemnosti

1Indexy z Bohovědného učiliště v Olomouci1938-1940karton1
2Zápisky a dopisy z "Totálního nasazení" v Berlíně, seznam přeživších účastníků k roku 19851943-1985karton1
3Cyklostylové nařízení konsistoře o velikonoční dovolené pro bohoslovce na neurčitou dobu z 9. dubna 19451945karton1
4Index ze studia na Palackého univerzitě1948-1950karton1
5Vysvědčení a doklady o studiu z teologické fakulty Palackého univerzity1948-1950karton1
6Oznámení o kněžském svěcení, primici a jmenování sídelním kanovníkem1945-1975karton1
7Přání k životním jubileím, udělené pochvaly, udělení práva celebrovat mši doma (spojeno do alba)1958-1985karton1
8Parte Karla Kotisy, svatý obrázek k úmrtí1990karton1
9Fotografie Karla Kotisy (4ks)s.d.
10Wichaeus, Pakracyus, Wenceslaus: O nejsvětější Nového Zákona oběti mše svaté (z majetku matky Karla Kotisy) Praha 1699, česky, 912 stran, 16,5 x 20,5, 5,5 cm 1699karton1