Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kotisa Karel
Podklady pro referáty a články

44Canones - mešní kázánís.d.karton7
45P.Dr. Urban: Základy duchovního životas.d.karton7
46Příběh Senochiovo dobrodružství s anglickými slovíčky k textus.d.karton7
47Kniha kázání, Olomouc 19431943karton7
48Ať žije Kristus král, tisk bohoslovců terciářů, Kokory 19441944karton7
49Sešit výstřižků z Katolického deníku k úvahám o Písmu svatém1952-1955karton8
50"Slovo života pro věřící" - biskupské listy, encykliky, opis papežské buly Jana Pavla II. o jmenování Mons. Františka Vaňáka biskupem1978-1989karton8
51Český překlad encykliky "Redemptoris Mater" z novin L´Osservatore Romano 26.3.1987 a jejich originál1987karton8
52Podklady k přednáškám na kněžské a děkanské konference (témata biřmování, cesta k Bohu, Christologie, kněžství)1969-1987karton8
53Pastýřský list, písně ke mši svaté1990karton8
54Podklady k práci o nejstarších českých duchovních písních (brožura Motlitba Kunhutina, revue Na Hlubinu), k práci o "eucharistii slunce", ke sv. Tomáši Aquinskému1943-1975karton8
55Theo Schmidkenz: Maria Postava víry, Mnichov 1973, překlad; Poselství Gospy z Medžugorje1984karton8
56Složka Eucharistie, sešit Cyrilometodějská rekolekce sv. Hostýn, Lebendige Seelsorge Freiburg1943-1960karton8