Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kotisa Karel
Ostatní

57Kobliha, Anton: Urkunden Sammlung Privilegiem und Rechte Metropilotankapitels zu Olmütz, Olomouc 1890, přiloženy Kotisovy překlady a opisys.d.karton8
58Případ nedůstojného chování kněze P. Václava Šimečka z Neplachovic u Opavy - výpis1971karton8
59Úmrtní oznámení a parte Msgr. ThDr. Josef Hlouch, jeden dopis1972karton8
60Parte a část životopisu tršického faráře P. Josefa Tabacha1989karton8