Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
I. OSOBNÍ DOKLADY A JINÉ DOKUMENTY OSOBNÍHO CHARAKTERU
1) Osobní doklady a jiné osobní dokumenty

1Legitimace (59 ks)1924-19871
2Diplomy a čestná uznání (7 ks)1949-19921
3Pracovní smlouvy (8 ks)1968-19741
4Pracovní a mzdové výkazy (62 ks)1966-19741