Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
I. OSOBNÍ DOKLADY A JINÉ DOKUMENTY OSOBNÍHO CHARAKTERU
4) Vzpomínky

27Vzpomínky na mládí v Boskovicích 19815
28Popis nástupu do Valašské knih- a kamenotiskárny ve Valašském Meziříčí v roce 1924 s.d.5
29Vzpomínky na olomoucké typografy a typografickou organizaci v letech první Československé republiky (15 s.)s.d.5
30"Tři dny hostem v Rakousku" 19795
31Poznámky z pobytu v Rumunsku v roce 1975 19755
32Vzpomínka na pohřeb preláta Mons. ThDr. Františka Cinka konaný na Velehradě v roce 1966 (4 s.) 19665
33Zápis z průběhu pohřbu národního umělce Jaroslava Seiferta (2 s.)19865
34Židovský průmysl, obchody a živnosti v Boskovicích před 50-60 lety (13 s.)s.d.5
35Židovské obchody a živnosti v Boskovicích před 70-80 lety (12 s.)s.d.5