Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
I. OSOBNÍ DOKLADY A JINÉ DOKUMENTY OSOBNÍHO CHARAKTERU
5) Jiné dokumenty osobního charakteru

36Vlastní adresář přátel a kolegůs.d.5
37Seznam knih (sešit)s.d.5
38Sešity se "sebevzděláváním" a zápisky z kurzů 1936-19605
39Slavnostní proslovy 19475
40Vizitky (64 ks)s.d.5
41Ostatní osobní materiál (vlastní vizitka, ex libris, pozvánka na setkání, novoročenky, poděkování za blahopřání a kresby) 1947-19955