Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
II. KORESPONDENCE
2) Korespondence rodinných příslušníků

866Amálie VODÁČKOVÁ, rozená Suchá - matka1901-194442
867Adolf VODÁČEK - otec (*1863)1905-193042
868Emilie VODÁČKOVÁ, rozená Houžvová - manželka1933-199442
869Adolf VODÁČEK - syn (*1934)1952-199443
870Pavel VODÁČEK - syn1950-199643
871Drahomíra SOTORNÍKOVÁ, rozená Vodáčková - dcera1950-198643
872Emilie MÜLLEROVÁ, rozená Vodáčková - dcera1958-199443