Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
III. ODBORNÉ PRÁCE A PŘÍPRAVNÝ MATERIÁL K NIM
2) Přípravný materiál
A) Výpisky

889Výpisky z časopisu Orel z let 1927-1931obsahující mimo jiné Vodáčkovy články publikované v tomto periodiku (27 s.)s.d.44
890Výpisky z Jevíčských novin s tematikou Boskovice a okolí z let 1909-1914 (39 s.)s.d.44
891Výpisky z Novin z pod Radhoště s tematikou Lidového domu ve Valašském Meziříčí z let 1899-1941 (128 s.)s.d.44
892Výpisky z novin Pozor s tematikou návštěvy Emy Destinové v Olomouci v roce 1918 (2 s.)s.d.44
893Výpis z protokolu prvního sjezdu katolického dělnictva českoslovanského konaného 8.-9. 9. 1894 v Litomyšli (21 s.)s.d.44
894Výpisky z různých materiálů (27 s.)s.d.44