Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
III. ODBORNÉ PRÁCE A PŘÍPRAVNÝ MATERIÁL K NIM
2) Přípravný materiál
B) Soupisy

895Soupis bibliofilských tisků (4 s.)s.d.44
896Soupis knižní grafiky Arnošta Hrabala, autorem pravděpodobně Oldřich Svozil (7 s.) s.d.44
897Soupis prezidentů Československé republiky a Spojených států amerických (5 s.)s.d.44
898Soupis olomouckých typografů zemřelých v letech 1939-1992 (5 s.)199244