Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
IV. MATERIÁLY K VEŘEJNÉMU PůSOBENÍ
1) Politická a odborová činnost

899Vodáčkovy zápisky ze schůzí poslaneckého klubu ČSL1948-194945
900Vodáčkovy zápisky ze školení ČSL 1948-196945
901Vodáčkovy zápisky ze schůzí olomouckého KAV NF 1948-194945
902Vodáčkovy zápisky ze schůzí olomoucké krajské a okresní odborové rady1947-194945
903Vodáčkovy zápisky z různých politických schůzí 1948-194945
904Podněty poslance Aloise Vodáčka přednesené v NS 194945
905Těsnopisecké zprávy ze schůzí NS 194845
906ČSL, ústřední orgány (usnesení ÚAV ČSL, oběžník)1948-194945
907ČSL, olomoucká krajská organizace (mimo jiné zápisy ze schůzí KAV a oběžníky KAV)1948-194945
908ČSL, okresní organizace - různé okresní organizace v působnosti olomouckého KAV ČSL (plán činnosti, pozvánky na schůze, usnesení a oběžníky)1948-197045
909ČSL, olomoucká místní organizace (pozvánky na schůze, zápisy ze schůzí a referát o činnosti)1949-197045
910ČSL, politické školy (referáty)1948-194945
911ČSL, různé dokumentační materiály (mimo jiné zápis ze schůze moravských zástupců ČSL konané 21. 8. 1948 v předvečer kroměřížské konference ČSL, projev Josefa Plojhara při ustavení olomoucké krajské organizace katolické akce 27. 6. 1949)1948-194945
912KAV NF, Olomouc (plán práce, personální složení, oběžníky, kandidátní listiny pro volby 1948, pozvánky na schůze)1948-194946