Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
IV. MATERIÁLY K VEŘEJNÉMU PůSOBENÍ
2) Spolková činnost

913Klub přátel výtvarného umění (pozvánky na besedy, zápisy z besed a zpravodaj olomoucké pobočky)1973-199346
914Orel (jednatelská zpráva valašskomeziříčské jednoty zmiňující se pochvalně o Vodáčkově činnosti, oběžníky týkající se orelského zájezdu do Lublaně)1926-194046
915Sběratelé a přátelé ex libris (zápisy ze schůzí, seznam účastníků sjezdu z roku 1981 a sjezdový zpravodaj)1973-199046
916Sběratelé a přátelé grafiky a krásné knihy (pozvánky k setkáním, prezenční listiny, zápisy z jednání)1973-198846
917Spolek českých bibliofilů (stanovy spolku, zpráva jednatele, pozvánky na besedy, prezenční listiny zájezdů, soupisy)1970-199346
918Typografia (setkání bývalých členů a jejich medailony, Vodáčkovo zamyšlení nad minulostí olomoucké typografie) 1986-198746
919Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci (pozvánky na schůze, evidence členů a zpravodaj)1973-199746
920Žerotín, pěvecko-hudební spolek (zpráva jednatele za rok 1966, zápisy z členských schůzí, přehledy a statistiky)1957-197146