Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
IV. MATERIÁLY K VEŘEJNÉMU PůSOBENÍ
3) Činnost v jiných oblastech

921Vodáčkovy zápisky ze schůzí závodního výboru podniku MILO1959-196046
922Vodáčkovy zápisky ze schůzí různých olomouckých typografických podniků a odborů 1946-194746
923Klub důchodců podniku MILO 1977-199546