Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
V. JINÝ MATERIÁL
4) Matriály cestopisného charakteru

967Cestovní dokumentace - mapy Československa (23 ks) 1923-193249
968Cestovní dokumentace - mapy světové (19 ks)1936-199349
969Cestovní dokumentace - mapy Palestiny (6 ks)s.d.49
970Cestovní dokumentace - mapy historické (13 ks)s.d.49
971Cestovní dokumentace - plány měst (10 ks)s.d.49
972Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Praha 2. pol. 20. st.49
973Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Olomouc2. pol. 20. st.49
974Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Československo2. pol. 20. st.50
975Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Bulharsko 2. pol. 20. st.51
976Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Jugoslávie 2. pol. 20. st.51
977Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Německá demokratická republika2. pol. 20. st.51
978Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Polsko2. pol. 20. st.51
979Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Rakousko2. pol. 20. st.52
980Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Rumunsko2. pol. 20. st.52
981Cestovní průvodci a informační materiály z cest - Svaz sovětských socialistických republik2. pol. 20. st.52
982Cestovní průvodci a informační materiály z cest - různé státy (Francie, Irán, Japonsko, Kanada, Kypr, Kuba, Maďarsko, Nizozemí a Spojené státy americké) 2. pol. 20. st.52
983Neodeslané pohlednice z cest (343 ks)s.d.52
984Materiály z Vodáčkovy cesty po Rakousku197952