Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Adolf Vodáček
V. JINÝ MATERIÁL

1) Fotografie a negativy
2) Novinové výstřižky
3) Materiál ze sběratelské činnosti
4) Matriály cestopisného charakteru
5) Tiskařské štočky Vodáčkových tisků
6) Materiály týkající se hudebních aktivit
7) Plakáty