Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Adolf Vodáček
Datace:(1901) 1922 - 1998
Zpracovatel:Mgr. Jiří Vidlička,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1621
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):6,3
Stav ke dni:2008-12-15
Prohlížet fond
Stažení fondu