Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
i) Informace a statistiky

1358Statistika členů církve v moravské diecézi podle NO1922-1923karton 150
1359Seznam gážistů a vojínů čs.vyznání v posádce v Olomouci1924karton 150
1360Seznam RS a duchovních správ v Česku1924karton 150
1361Přehled soudních okresů podle okresních politických správ a soudů na Moravě a ve Slezskus.d.karton 150
1362Systemizace míst duchovních v čs. církvi1936karton 150
1363Přehled majetku československé církve podle diecézí1939karton 150
1364Obvody NO v moravské diecézi podle hranic po mnichovské dohodě a okupaci Československa1938-1939karton 150
1365Seznam NO čs. církve podle diecézí1940karton 150
1366Osobní a věcné náklady na NO mimo hranice protektorátu podle diecézí1940karton 150
1367Statistiky členů čs. církve v moravské diecézi podle NO1940-1950karton 150