Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
c) Duchovní správa v diecézi, duchovní, kazatelé, učitelé náboženství

Osobní listiny a výkazy (formuláře základních dat) duchovních a kazatelů
Korespondence v osobních záležitostech duchovních (i na Slovensku)
Korespondence v profesních záležitostech duchovních a učitelů nábožensktví odešlých z diecéze, ze služeb církve, do pense, vystoupivších z církve a zemřelých
Korespondence v profesních záležitostech kazatelů
Korespondence v profesních záležitostech jáhnů a učitelů náboženství
Služební smlouvy NO s duchovními
633Rozdělení soudních okresů podle farností CČS v rámci diecéze1922karton 101
634Státem schválené NO1922-1924karton 101
635Řád pro místní výbory CČS a Jednací řád pro RS CČS1925-1936karton 101
636Seznam darů olomouckých laiků k pohoštění při blíže neurčeném shromáždění1925karton 101
637NO ve Vídni1927-1949karton 101
638Duchovní, učitelé a úředníci, hlásící se do služeb církve1922karton 101
639Seznamy duchovních správ, duchovních a katechetů moravsko-slezské a olomoucké diecéze1921-1933karton 101
640Potvrzení duchovních, že bez výpovědi neopustí NO1923karton 101
641Slib věrnosti1925karton 101
642Prohlášení o arijském původu duchovních a zaměstnanců církve1940-1943karton 101
643Výplaty platů duchovních z pokladny ÚR1948karton 101