Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
d) Nejvyšší orgány diecéze
Biskupové

1176Teologické profilování církve v období biskupa Gorazda, styk se srbskou pravoslavnou církví1921-1923karton 125
1177Prohlášení důvěry biskupu Gorazdovi1923-1924karton 125
1178Volba administrátora a správce diecéze po Gorazdově rezignaci (KOPIE)1924-1925karton 125
1179Volba dr. Jana Rostislava Stejskala moravským biskupem (KOPIE) a blahopřání k ní1925karton 125
1180Korespondence biskupa Stejskala ve věci šíření CČS v Americe1927karton 125
1181Osobní i úřední korespondence biskupa Stejskala, jeho úmrtí1927-1946karton 125
1182Volba dr. Bohumíra Cigánka biskupem-ordinace, instalace, 75.narozeniny1946-1949karton 125
1183Korespondence biskupa Cigánka, mj. s akčním výborem Národní fronty v Olomouci1948-1950karton 125
1184Volba biskupa Františka Sedláčka-ordinace, instalace1950-1951karton 125
1185Projevy faráře a biskupa Sedláčka1948-1953karton 125