Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
d) Nejvyšší orgány diecéze
Diecézní rada a vnitřní záležitosti diecéze

1186Jednací řád DR1922karton 126
1187Jednací řád DR z 20.lets.d.karton 126
1188Zápisy ze zasedání DR září-říjen (KOPIE)1924karton 126
1189Zápisy ze zasedání DR a doprovodné materiály1949-1952karton 126
1190Členové DR-volby,ustavení, rezignace, kooptace1935-1950karton 126
1191Řády diecézní kancelářes.d.karton 126
1192Personální záležitosti zaměstnanců kanceláře1922-1950karton 126
1193Platební listiny zaměstnanců kanceláře1931-1936karton 126
1194Oběžníky DR pro RS1921-1930karton 127
1195Oběžníky DR pro duchovní správy1922-1930karton 127
1196Oběžníky DR pro RS a duchovní správy1931-1938karton 127
1197Oběžníky DR pro RS a duchovní správy1939-1951karton 128
1198Oběžníky DR pro Slovensko a Podkarpatskou Rus1928-1930karton 128
1199Oběžníky DR pro Slovensko a Podkarpatskou Rus1937-1938karton 128
1200Pořizování opisů matrik1923karton 128
1201Opisy matrik a výkazy matričních událostí za rok1950karton 128
1202Zprávy o činnosti RS v jednotlivých NO diecéze(Brno, Brno-Královo Pole, Brno-Tuřany,Český Bohdíkov, Drahotuše, Dubicko, Hodonín, Hovorany, Hrotovice,Kuřim, Kyjov, Lipník nad Bečvou,Loštice, Náklo, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Pěnčín, Prostějov, Přerov, Třebíč, Uherský Brod, Velká Bystřice, Velký Týnec, Vyškov, Zborovice1923-1927karton 129
1203Korespondence DR s okrsky duchovenstva-zprávy, seznamy, organizační záležitosti, zápisy ze schůzí okrsků1936-1951karton 129
1204Generální vikariát pro jihozápadní Moravu v Brně1925-1931karton 129
1205Kárný řád DR v Olomouci, disciplinární řád CČS, členové kárného výboru1930-1949karton 130
1206Spor duchovní správy v Brně s generálním vikariátem v Brně1928-1929karton 130
1207Spor RS v Brně s duchovními1926-1927karton 130
1208Spor Jakuba Balhara, řídícího učitele v.v., s NO v Brně-Králově Poli1933-1937karton 130
1209Kárné řízení proti JUDr.Vojtěchu Frčkovi, faráří v Bystročicích1949karton 130
1210Spor faráře Augustina Jünglinga s faráři Vít. Kubou a Bedřichem Kaluskem1944-1945karton 130
1211Kárné řízení proti Augustinu Jünglingovi, faráři v Olomouci1949karton 130
1212Kárné řízení proti Josefu Kostkovi, faráři v Olomouci1929-1931karton 130
1213Kárné řízení proti Bohumilu Kráčmarovi ze Zábřeha1937-1938karton 130
1214Kárné řízení proti Oldřichu Královi, duchovnímu v Českém Bohdíkově1931karton 130
1215Kárné řízení proti faráři Ludvíku Látovi1930karton 130
1216Spor NO v Brně-Řečkovicích s katechetou Josefem Šoustarem1948-1949karton 130
1217Spor duchovního Josefa Treglera a Karla Červeného v Brně1927karton 130
1218Kárné řízení proti Františku Šťastnému, faráři v Jihlavě1930-1931karton 130
1219Kárné řízení proti Tomáši Šuberovi, katechetovi v Brně-Králově Poli1934-1939karton 131
1220Kárné řízení proti duchovnímu Aloisi Treglerovi1929-1931karton 131
1221Kárné řízení proti Ludvíku Vitoslavskému, faráři v Brně-Králově Poli1937karton 131
1222Zavádění výuky náboženství (částečně KOPIE)1921karton 132
1223Ustanovení zkušebních komisařů pro způsobilost výuky náboženství1922karton 132
1224Seznam náboženských hodin podle škol (KOPIE)1923karton 132
1225Výkazy výuky náboženství v diecézi (KOPIE)1923-1924karton 132
1226Výuka náboženství na středních školách1922-1923karton 132
1227Výkazy výuky náboženství podle NO (KOPIE)1925karton 132
1228Výkazy výuky náboženství podle NO1935-1938karton 132
1229Inspekce výuky náboženství1927-1930karton 132
1230Pokyny, metodika a organizační záležitostí výuky náboženství v diecézi1941-1949karton 132
1231Ústřední péče o mládež CČS v Praze-pokyny, metodika a organizační záležitosti výuky náboženství1940-1951karton 132