Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
g) Celocírkevní instituce, záležitosti, aktivity a styk DR s nimi

1292Ústředí sociální práce CČS v Praze1934-1951karton 142
1293Diecézní svaz sociální práce1933-1951karton 142
1294Diecézní svaz sociální práce 1937-1949karton 142
1295Svaz sociální práce v moravské diecézi CČS v Olomouci1940karton 143
1296Odbor sociální práce CČS1942-1947karton 143
1297Spolupráce se Sdružením sociální práce při NO v Brně1932karton 143
1298Akce církevní spolupráce1937-1938karton 143
1299Organizační řád CČS1931karton 143
1300Korespondence s ústředím a diecézními svazy Jednot mládeže CČS1928-1950karton 143
1301Korespondence v záležitostech místních Jednot mládeže a olomouckého diecézního svazu1932-1933karton 144
1302Rozmnožené informační materiály Ústředí Jednot mládeže1930-1933karton 144