Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace
h) Korespondence a styk DR navenek

1303Penzijní pojištění 1922-1931karton 144
1304Stanovy Pensijního fondu CČS a připomínky k nim1923-1924karton 144
1305Nemocenská pokladna soukromých úředníků a zřízenců v Praze1921-1922karton 144
1306Instituce a jednotlivci v církvi i mimo ni sídlící v Praze1922-1930karton 144
1307Instituce a jednotlivci v církvi i mimo ni sídlící v Praze1943-1949karton 144
1308Instituce a jednotlivci v církvi i mimo ni sídlící v Čechách1921-1950karton 145
1309Masarykova liga proti tuberkulóze1922-1933karton 145
1310Česká zemská péče o mládež na Moravě1924-1942karton 145
1311Kancelář presidenta republiky1923-1945karton 146
1312Předseda vlády (biskup Gorazd dr. E. Benešovi)1921karton 146
1313Úřad předsednictva vlády1948karton 146
1314Ministerstvo školství a národní osvěty, později věd a umění1921-1949karton 146
1315Ministerstvo národní obrany1922-1935karton 146
1316Ministerstvo vnitra1923-1930karton 146
1317Ministerstvo pošt a telegrafů1925karton 146
1318Ministerstvo sociální péče1923-1926karton 146
1319Ministerstvo zahraničních věcí1929karton 146
1320Žádosti na vládní úřady o amnestie z doby bojů o kostely1925karton 146
1321Zemská politická správa v Brně1921-1930karton 146
1322Zemský úřad a Zemský národní výbor v Brně1930-1948karton 146
1323Zemská školní rada v Brně1921-1949karton 147
1324Zemské vojenské velitelství v Brně1925-1929karton 147
1325Děkanát Filosofické fakulty University Komenského v Brně1930karton 147
1326Národní výbor hlavního města Olomouce (žádost o děkovnou bohoslužbu k 1.výročí osvobození)1946karton 147
1327ONV v Olomouci (zákonné předpisy o sňatcích)1946karton 147
1328Ústřední národní výbor hlavního města Olomouce1947karton 147
1329KNV v Olomouci (organizační a personální záležitosti církve)1949-1950karton 147
1330Krajský akční výbor Národní fronty v Olomouci a v Jihlavě1948-1950karton 147