Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
1. manipulace

a) Korespondence DR s NO, přípravnými výbory, politickými obcemi a jednotlivci na Moravě a ve Slezku
b) Korespondence DR s NO, přípravnými výbory, politickými obcemi a jednotlivci na Slovensku a Podkarpatské Rusi
c) Duchovní správa v diecézi, duchovní, kazatelé, učitelé náboženství
d) Nejvyšší orgány diecéze
e) Nejvyšší orgány CČS a styk DR s nimi
f) Ostatní diecéze CČS a styk DR s nimi
g) Celocírkevní instituce, záležitosti, aktivity a styk DR s nimi
h) Korespondence a styk DR navenek
ch) Petice a rezoluce
i) Informace a statistiky
j) Naučné texty