Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
a) Základní listiny NO

1375A 1Základní archy NO Bratislava, Dubicko, Hostice, Loštice, Morkovice, Pěnčín1951-1953karton 152
1376A 1Zřízení NO ve Vítkově1951karton 152
1377A 1Zřízení NO ve Vsetíně1951-1952karton 152
1378A 1Jednání o schválení NO v Olomouci-Černovíře1951-1953karton 152
1379A 2Změny obvodů NO v diecézi1950-1952karton 152
1380A 2Obvody NO v diecézi1955-1958karton 152
1381A 2Změny obvodů NO v diecézi1959-1963karton 152
1382A 2Sloučení NO Bohuňovice a Šternberk1961karton 152
1383A 2Změny obvodů NO Horka nad Moravou, Náklo a Olomouc1961karton 152
1384A 5Smlouvy o pronájmech nemovitostí (mj. zotavovna v Jívové, sbor v Rýmařově,kaple zámku v Laškově, sbor CČE ve Valašském Meziříčí1951-1967karton 152
1385A 5Smlouvy NO se zaměstnanci1955-1958karton 152
1386A 5Nájemní smlouvy NO1955-1959karton 152
1387A 5Kupní a prodejní smlouvy NO a jednání o nich1959-1967karton 152
1388A 5Smouvy o půjčkách pro NO a příspěvcích na havarie1966-1967karton 152
1389A 5Jednání o majetku bývalé Německé evangelické církve augšpurského vyznání v ČSR ve vztahu k CČS1962-1963karton 152
1390A 5Jednání o stavbě společného domu pro bohoslužebné účely v Uničově pravoslavnou a čs.církví1966karton 152