Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
i) Okrsky

1694K 1Rozčlenění diecéze na okrsky a změny v něm1955-1982karton 204
1695K 2Funkcionáři okrsků, jmenování, rezignace, státní souhlas1950-1986karton 204
1696K 2Zpráva předsedy kroměřížského okrsku ThDr. Viléma Hýbla pro schůzi okrskových předsedů1953karton 204
1697K 2Zápisy z porad předsedů okrsků a podkladové materiály1957-1987karton 204
1698K 3Zápisy okrskových konferencí a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1951karton 204
1699K 3Zápisy okrskových konferencí a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1952karton 204
1700K 3Zápisy okrskových konferencí a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž,Zábřeh)1954karton 205
1701K 3Zápisy okrskových konferencí a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1955karton 205
1702K 3Zápisy z konferencí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1956karton 205
1703K 3Zápisy okrskových konferencí a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1957karton 205
1704K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Kroměříž, Zábřeh)1958karton 205
1705K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Kroměříž, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Zábřeh)1959karton 206
1706K 3Zápisy ze schůzí a mírových besed a doprovodné materiály1960karton 206
1707K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Gottwaldov, Kroměříž, Olomouc, Olomouc-Hodolany, Zábřeh)1961karton 206
1708K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1962karton 206
1709K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1963karton 206
1710K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1964karton 207
1711K 3Zápisy ze schůzí a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1965karton 207
1712K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1966karton 207
1713K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Zábřeh)1967karton 207
1714K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc,Ostrava, Přerov, Šumperk)1968-1970karton 207
1715K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Přerov, Šumperk)1971-1972karton 208
1716K 3Zápisy ze schůzí okrsků a doprovodné materiály (okrsky Karviná, Olomouc, Ostrava, Přerov, Šumperk)1973-1975karton 208
1717K 3Zápisy z konferencí duchovních karvinského (od r. 1982 ostravského) okrsku a doprovodné materiály1975-1989karton 208
1718K 3Zápisy z konferencí duchovních olomouckého okrsku a doprovodné materiály1975-1981karton 209
1719K 3Zápisy z konferencí duchovních přerovského okrsku a doprovodné materiály1976-1982karton 209
1720K 3Zápisy z konferencí duchovních šumperského okrsku1976-1981karton 209
1721K 3Souhrnná zpráva o okrskových shromážděních1975-1980karton 209
1722K 3Zápisy z konferencí duchovních olomouckého okrsku a doprovodné písemnosti1981-1988karton 210
1723K 3Udělení státního souhlasu-metodický výklad pro okrsky1975karton 210
1724K 3Průzkum v okrscích k volbě biskupa olomoucké diecéze1972karton 210
1725K 3Průzkum v okrscích k volbě patriarchy1980karton 210
1726K 3Pracovní materiály a směrnice pro okrsky1968-1985karton 210
1727K 4Závazky duchovních zábřežského okrsku k 32.výročí založení církve1952karton 210