Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
j) Diecéze

1728L 1Reorganizace olomoucké (a ostravské diecéze-změna názvu a sídla)1961-1963karton 211
1729L 1Náměty k otázce reorganizace diecézí v rámci církve1960karton 211
1730L 2Zápisy z DS1951karton 211
1731L 2Zápisy z DS1952karton 211
1732L 2Zápisy z DS a materiály k nim1953karton 211
1733L 2Zápisy z DS a materiály k nim1954karton 211
1734L 2Zápisy z DS a materiály k nim1955karton 211
1735L 2Zápisy z DS a materiály k nim1956karton 211
1736L 2Zápisy z DS a materiály k nim1957karton 211
1737L 2Zápisy z DS a materiály k nim1958karton 211
1738L 2Zápisy z DS a materiály k nim1959karton 211
1739L 2Zápisy z DS a materiály k nim1960karton 211
1740L 2Zápisy z DS a materiály k nim1961karton 211
1741L 2Zápisy z DS a materiály k nim1962karton 211
1742L 2Zápisy z DS a materiály k nim1963karton 211
1743L 2Zápisy z DS a materiály k nim1964karton 212
1744L 2Zápisy z DS a materiály k nim1965karton 212
1745L 2Zápisy z DS a materiály k nim1966karton 212
1746L 2Zápisy z DS a materiály k nim1967karton 212
1747L 2Zápisy z DS a materiály k nim1968karton 212
1748L 2Zápisy z DS a materiály k nim1969karton 212
1749L 2Zápisy z DS a materiály k nim1970karton 212
1750L 2Zápisy z DS a materiály k nim1971karton 213
1751L 2Zápisy z DS a materiály k nim1972karton 213
1752L 2Zápisy z DS a materiály k nim1973karton 213
1753L 2Zápisy z DS a materiály k nim1974karton 213
1754L 2Zápisy z DS a materiály k nim1975karton 213
1755L 2Zápisy z DS a materiály k nim1976karton 213
1756L 2Zápisy z DS a materiály k nim1977karton 214
1757L 2Zápisy z DS a materiály k nim1978karton 214
1758L 2Zápisy z DS a materiály k nim1979karton 214
1759L 2Zápisy z DS a materiály k nim1980karton 214
1760L 2Zápisy z DS a materiály k nim1981karton 214
1761L 2Zápisy z DS a materiály k nim1982karton 214
1762L 2Zápisy z DS a materiály k nim1983karton 214
1763L 2Zápisy z DS a materiály k nim1984karton 214
1764L 2Zápisy z DS a materiály k nim1985karton 214
1765L 2Zápisy z DS a materiály k nim1986karton 215
1766L 2Zápisy z DS a materiály k nim1987karton 215
1767L 3Členové diecézních a ústředních orgánů církve1950-1985karton 215
1768L 4Návrh Jednacího řádu DR CČS v Olomouci1954karton 216
1769L 4Zápisy ze zasedání DR1951karton 216
1770L 4Zápisy ze zasedání DR1952karton 216
1771L 4Zápisy ze zasedání DR1953karton 216
1772L 4Zápisy ze zasedání DR1954karton 216
1773L 4Zápisy ze zasedání DR1955karton 216
1774L 4Zápisy ze zasedání DR1956karton 216
1775L 4Zápisy ze zasedání DR1957karton 216
1776L 4Zápisy ze zasedání DR1958karton 216
1777L 4Zápisy ze zasedání DR1959karton 216
1778L 4Zápisy ze zasedání DR1960karton 216
1779L 4Zápisy ze zasedání DR1961karton 216
1780L 4Zápisy ze zasedání DR1962karton 217
1781L 4Zápisy ze zasedání DR1963karton 217
1782L 4Zápisy ze zasedání DR1964karton 217
1783L 4Zápisy ze zasedání DR1965karton 217
1784L 4Zápisy ze zasedání DR1966karton 217
1785L 4Zápisy ze zasedání DR1967karton 217
1786L 4Zápisy ze zasedání DR1968karton 217
1787L 4Zápisy ze zasedání DR1969karton 217
1788L 4Zápisy ze zasedání DR1970karton 217
1789L 4Zápisy ze zasedání DR1971karton 217
1790L 4Zápisy ze zasedání DR 1972karton 218
1791L 4Zápisy ze zasedání DR1973karton 218
1792L 4Zápisy ze zasedání DR1974karton 218
1793L 4Zápisy ze zasedání DR1975karton 218
1794L 4Zápisy ze zasedání DR1976karton 218
1795L 4Zápisy ze zasedání DR1977karton 218
1796L 4Zápisy ze zasedání DR1978karton 218
1797L 4Zápisy ze zasedání DR1979karton 218
1798L 4Zápisy ze zasedání DR1980karton 218
1799L 4Zápisy ze zasedání DR1981karton 218
1800L 4Zápisy ze zasedání DR1982karton 218
1801L 4Zápisy ze zasedání DR1983karton 218
1802L 4Zápisy ze zasedání DR1984karton 218
1803L 4Zápisy ze zasedání DR1985karton 218
1804L 4Zápisy ze zasedání DR1986karton 218
1805L 4Zápisy ze zasedání DR1987karton 218
1806L 4Historický kroužek při DR1965karton 218
1807L 5Oběžníky DR1951-1961karton 219
1808L 5Oběžníky DR1962-1974karton 220
1809L Podklady k rozmnoženinám materiálů DR a NO předkládané ke schválení církevnímu tajemníkovi1956-1972karton 220
1810L 6Synody duchovních, zápisy a doprovodné materiály1951-1965karton 221
1811L 6Synody duchovních, zápisy a doprovodné materiály1966-1987karton 222
1812L 6Státní souhlas k vystoupení ThDr. Vlastimila Zítka na synodě v Přerově1988karton 222
1813L 7Mírová konference duchovních olomoucké diecéze1972karton 223
1814L 8Kulturní rada olomoucké diecéze1951-1957karton 223
1815L 8Diecézní mírový výbor1962-1979karton 223
1816L 9Záznamy o úředních jednáních (i s CT) mj. v personálních a bytových záležitostech, o nemovitostech1952-1980karton 223
1817L 11Řády spisoven, archivů a knihoven NO a diecézí1950-1990karton 224
1818L 11Zápisy ze zasedání Archivní rady církve v Praze1974-1985karton 224
1819L 11Zprávy o stavu archivu DR v Olomouci a obsazování místa archiváře1948-1982karton 224
1820L 11Revize archivů NO a zprávy o nich1953-1983karton 224
1821L 11Protokoly o předání spisovny a archivu DR v Olomouci ostravské DR1962karton 224
1822L 11Výkazy prací na uspořádání archivu bývalé ostravské DR1964-1967karton 224
1823L 11Badatelské záležitosti a výpůjčky z archivu DR v Olomouci1953-1969karton 224
1824L 11Opis spisu o užívání majetku bývalé německé evangelické cíkrve a.v. v Zábřehu z archivu NO v Šumperku pro archiv DR1954karton 224
1825L 11Rešerše diecézního archiváře pro Vlastivědný ústav v Bruntále ve věci inventáře zámku v Hošťálkovech1965karton 224