Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
l) Diecézní kancelář

1838N 1Karel Svozil1954karton 226
1839N 1František Dokoupil, vedoucí diecézní tajemník, jmenování a zproštění funkce1954-1957karton 226
1840N 1Leo Marceluch, vedoucí diecézní tajemník, jmenování1957karton 226
1841N 1Alois Volkmann, vedoucí diecézní tajemník, jmenování, rezignace1962karton 226
1842N 1Miroslav Šnyrch, vedoucí diecézní tajemník, jmenování1962karton 226
1843N 1Josef Němeček, vedoucí diecézní tajemník, jmenování a odchod z funkce1963-1968karton 226
1844N 1Lumír Fajkoš, diecézní sekretář duchovní péče, jmenování, náplň funkce1968-1969karton 226
1845N 1Ladislav Knížátko, tajemník diecézní rady, jmenování a ukončení funkce1967-1972karton 226
1846N 1Lumír Fajkoš, vedoucí diecézní tajemník, jmenování a ukončení funkce1973-1974karton 226
1847N 1Miroslav Šnyrch, deicézní sekretář duchovní péče, jmenování a odchod z funkce1973-1974karton 226
1848N 1Udělení státního souhlasu Vladimíru Šilerovi pro výkon funkce vedoucího tajemníka DR1988karton 226
1849N 2Situace diecézní kanceláře z hlediska administrativního1954karton 226
1850N 2Záležitosti zaměstnanců diecézní kanceláře1951-1972karton 227
1851N 2Krátkodobé pracovní poměry v diecézní kanceláři1979-1981karton 227
1852N 3Užívání prostor diecézního domu v Olomouci, Žilinská ul. č. 51951-1974karton 227
1853N 3Opravy téhož diecézního domu (přiloženy plány)1951-1979karton 227
1854N 3Zájem státu o koupi téhož diecézního domu1978-1979karton 227