Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
m) Finanční

1855O 1Roční rozpočty1955karton 228
1856O 1Roční rozpočty NO1956karton 228
1857O 1Roční rozpočty NO1957karton 228
1858O 1Výkaz příjmů a vydání NO k 31.V.1953 (měnová reforma)1953karton 228
1859O 1Přehledy plateb NO na ÚCD, darů a výsledků sbírek1951-1978karton 228
1860O 1Sumáře rozpočtů a hospodaření NO1952-1974karton 228
1861O 1Roční rozpočty NO1958karton 229
1862O 1Roční rozpočty NO1959karton 229
1863O 1Roční rozpočty NO1960karton 229
1864O 1Roční rozpočty NO1961karton 229
1865O 1Roční rozpočty NO1971karton 230
1866O 1Roční rozpočty NO1972karton 230
1867O 1Roční rozpočty NO1973karton 230
1868O 1Roční rozpočty NO1974karton 230
1869O 1Roční rozpočty NO1975karton 230
1870O 1Roční rozpočty NO1976karton 230
1871O 1Roční rozpočty NO1977karton 231
1872O 1Roční rozpočty NO1978karton 231
1873O 1Roční rozpočty NO1979karton 231
1874O 1Roční rozpočty NO1980karton 231
1875O 1Roční rozpočty NO1981karton 231
1876O 1Roční rozpočty NO1982karton 231
1877O 1Roční rozpočty NO1983karton 232
1878O 1Roční rozpočty NO1984karton 232
1879O 1Roční rozpočty NO1985karton 232
1880O 1Roční rozpočty NO1986karton 232
1881O 1Roční rozpočty NO1987karton 232
1882O 1Roční rozpočty NO1988karton 233
1883O 1Roční rozpočty NO1989karton 233
1884O 1Roční rozpočty NO1990karton 233
1885O 1Roční rozpočty NO1991karton 233
1886O 1Roční rozpočty NO1992karton 233
1887O 2Jednání o získání a převodech majetku bývalé německé evangelické církve a.v. do vlastnictví církve československé (NO Bruntál, NO Loštice, DR Olomouc,NO Rýmařov, NO Zábřeh)1952-1959karton 234
1888O 2Korespondence DR s ÚR v hospodářských záležitostech1957-1961karton 234
1889O 2Bratrská svépomoc1965-1970karton 234
1890O 2Bratrská svépomoc1971-1980karton 235
1891O 2Bratrská svépomoc1985-1986karton 236
1892O 3Plán pracovníků a mzdový fond diecéze1957karton 236
1893O 3Roční rozpočty DR1960-1962karton 236
1894O 4Zprávy DFV o revizích hospodaření NO1952-1955karton 236
1895O 4Zprávy DFV o revizích hospodaření NO1956-1960karton 237
1896O 4Zprávy DFV o revizích hospodaření NO1961-1965karton 237
1897O 4Zprávy DFV o revizi a kontrole hospodaření NO1966-1970karton 238
1898O 4Zprávy DFV o revizi a kontrole hospodaření NO1971-1977karton 239
1899O 4Revizní nálezy DFV z revizí hospodaření NO1978-1982karton 240
1900O 4Vyšetřování zpronevěry peněz v NO Studénka a soudní proces s bývalým farářem Milanem Humlem1963-1965karton 240
1901O 4Revize financí diecéze a vyšetřování zpronevěry účetního DR Hynka Gédoše, důsledky rozsudku1950-1970karton 241
1902O 4Zprávy DFV a ÚFV o revizích hospodaření DR1953-1961karton 241
1903O 4Zprávy ÚFV a DFV o revizích hospodaření DR1967-1980karton 241
1904O 4Formulář revizí DFV a návrh zprávy o revizis.d.karton 242
1905O 4Zápis z konference diecézních finančních výborů v Praze1952karton 242
1906O 4Kandidátka DFV1956karton 242
1907O 4Jednací řád DFV a připomínky k němu1957-1959karton 242
1908O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1953karton 242
1909O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1954karton 242
1910O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1955karton 242
1911O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1956karton 242
1912O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1957karton 242
1913O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1958karton 242
1914O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1959karton 242
1915O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1960karton 242
1916O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1961karton 242
1917O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1963karton 243
1918O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1964karton 243
1919O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1965karton 243
1920O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1966karton 243
1921O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1967karton 243
1922O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1968karton 243
1923O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1969karton 243
1924O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1970karton 243
1925O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1971karton 243
1926O 4Zápisy ze schůzí a DFV a doprovodné písemnosti1972karton 243
1927O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1973karton 243
1928O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1974karton 244
1929O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1975karton 244
1930O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1976karton 244
1931O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1977karton 244
1932O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1978karton 244
1933O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1979karton 244
1934O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1980karton 244
1935O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1981karton 244
1936O 4Zápisy ze schůzí DFV a doprovodné písemnosti1982karton 244
1937O 5Sbírky na studijní fond dr.Karla Farského a jejich organizační zajištění, i celocírkevně1951-1976karton 244
1938O 5Návrhy řešení sociální pomoci duchovním1969-1975karton 244
1939O 5Inventarizace majetku DR1955-1962karton 244