Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
r) Věci celocírkevní

1945T 1IV. církevní sněm1956karton 245
1946T 1V.církevní sněm1961karton 246
1947T 1VI.církevní sněm1971-1981karton 246
1948T 1VII. církevní sněm1988karton 246
1949T 2Církevní zastupitestvo 18.III1951karton 246
1950T 2Církevní zastupitelstvo1956karton 246
1951T 2Církevní zastupitelstvo1957karton 246
1952T 2Církevní zastupitelstvo1958karton 246
1953T 2Církevní zastupitelstvo1960karton 246
1954T 2Církevní zastupitelstvo1962-1988karton 247
1955T 3Korespondence DR a ÚR1950-1968karton 248
1956T 3Korespondence DR s ÚR1969-1988karton 249
1957T 3Zápisy ze zasedání ÚR a jeijch grémií (torzovitě)1950-1960karton 250
1958T 3Zápisy ze zasedání ÚR a jejich grémií s přílohami (torzovitě)1972-1988karton 250
1959T 3Zprávy DR pro ÚR1969-1971karton 250
1960T 3Informace a dopisy Jednoty duchovních a učitelů náboženství (Jednoty duchovenstva) CČS a jejího ústředí diecézní radě1950-1994karton 250