Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
s) Statistiky

1961UStatistika členů církve v diecézi podle NO1951-1952karton 251
1962UStatistika členů církve v diecézi podle NO 1953karton 251
1963UStatistika členů církve v diecézi podle NO1954karton 251
1964UStatistika členů církve v diecézi podle NO1955karton 251
1965UStatistika členů církve v diecézi podle NO1956karton 251
1966UStatistika členů církve v diecézi podle NO1957karton 251
1967UStatistika členů církve v diecézi podle NO1958karton 251
1968U Statistika členů církve v diecézi podle NO1959karton 251
1969UStatistika členů církve v diecézi podle NO1960karton 252
1970U Statistika členů církve v diecézi podle NO1961karton 252
1971UStav duchovních a kazatelů podle NO v diecézi1952karton 252
1972UStav kazatelů a duchovních v církvi (neúplné)1962-1986karton 252
1973UÚhrnný výkaz majetku NO v diecézi k 31.XII.1949-1950karton 252
1974UVýkaz majetku jednotlivých NO v diecézi1953karton 252
1975UPřehled o majetku NO a diecéze k 31.XII.1957 1958karton 252
1976UVýkaz bohoslužebných středisek, dětských bohoslužeb, členů RS a nemovitosí v majetku NO z obvodu nového olomouckého okresu pro ONV v Olomouci.1961karton 252
1977UVýkaz DR o hudebních archivech a pěveckých sborech v NO pro ÚR1963karton 252
1978UPočty příslušníků církve a jejich změny podle NO v diecézi (neúplné)1955-1987karton 252
1979UPrůměry výnosů církevní daně a sbírek podle NO v diecézi (tabulky obětavosti, neúplné)1959-1977karton 252
1980USumáře finanční obětavosti členů církve všech diecézí1958karton 252
1981UVěkové rozvrstvení příslušníků cíkrve v diecézi a v církvi1974karton 252
1982UVýkaz pro státní orgány o počtu duchovních a o účasti na náboženských úkonech.1985karton 252
1983UVýkaz pro státní orgány o počtu duchovních a o účasti na náboženských úkonech.1987karton 252