Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
x) Husova čsl. bohoslovecká fakulta v Praze

2002ZKorespondence v záležitostech studia bohoslovců, praxe v diecézi, informace o studiu obecně, fakultní akce, poselství patriarchy Kováře k otevření fakulty, dopis prof. Rutrleho ÚR ve věci ohrožení jeho profesorského místa.1950-1988karton 264