Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece
ch) Pracovní plány

1681IPlány práce církve a NO1950-1956karton 197
1682IPlány práce NO a kontrola jejich plnění1955-1956karton 197
1683IPracovní plány NO a jejich plnění1956-1957karton 198
1684IPracovní plány NO a jejich plnění1957-1958karton 199
1685IPracovní plány DR a NO a jejich plnění1958-1959karton 200
1686IDuchovní péče1959karton 200
1687IPlány práce NO a jejich plnění1960-1961karton 201
1688IPlány práce NO a jejich plnění1962-1963karton 201
1689IMateriály k duchovenské práci v NO1962-1979karton 201
1690IPlány práce NO a jejich plnění1980-1981karton 202
1691IPlány práce NO a jejich plnění1982-1984karton 202
1692IPlány práce NO a jejich plnění1984-1985karton 203
1693IPlány práce NO a jejich plnění1986-1987karton 203