Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
II. Spisy
B. Registratura
2. manipulaece

a) Základní listiny NO
b) Náboženské obce
c) Duchovní
d) Kazatelé
e) Školní výúka
f) Učitelé náboženství
g) Inspekce
h) Kurzy, školení, konference
ch) Pracovní plány
i) Okrsky
j) Diecéze
k) Biskup
l) Diecézní kancelář
m) Finanční
n) Kárný výbor
o) Duchovní péče
p) Sociální práce
r) Věci celocírkevní
s) Statistiky
t) Informační zdroje ÚR a ostatních diecézí
u) Věci matriční
v) Dispenze
x) Husova čsl. bohoslovecká fakulta v Praze