Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc
III. Tisky, rukopisy, strojopisy naučné a dokumentační

2003Pozvánky, plakáty, příležitostné tisky, pastýřské listy, provolání1926-1987karton 264
2004Úmrtní oznámení duchovních a laických členů církve a jejich rodinných příslušníků1934-1986karton 265
2005Zpracování dějin NO v Bzenci, Kuřimi, Kvasicích,Morkovicích, Nákle, Zábřehu, Zlíně z let cca 1920-1948.Strojop.[1948]karton 265
2006Vzpomínky biskupa Sedláčka na léta 1920-1924 v církvi a na počátky NO Lipník nad Bečvou. Rkp., strojop.1936karton 265
2007Vzpomínky Z. Hegera na počátky církve v Litovli v letech 1920-1924.Rkp.1936karton 265
2008Liturgie pro pohřby užívaná biskupem F.Stiborem zaslaná biskupu Cigánkovi. Rkp.s.d.karton 265
2009Materiály k výuce náboženství pro nedělní školy ze 40.až 60.let XX. stoletís.d.karton 266
2010Vývěsky Dalibora Volného z nástěnné tabule ve sboru v Rychvaldě na církevní rok rok 1972 (3 svazky)1972karton 267
2011Opisy dokumentů k počátkům církve, zejména ke sporům o kostely, pořízené dr. Františkem Fouskem. Strojop.s.d.karton 268
2012Texty Františka Urbana, Jaroslava Vyskočila a Františka Dokoupila k dějinám církve na Moravě, medailony (též biskupů Stejskala a Cigánka), nekrology, poznámkový materiál ze 40.až 60.let XX.stoletís.d.karton 268
2013Prehľad náboženských dejín československých.A. Země české. B.Slovensko. Ako pomôcku pre učiťeľov čsl. náboženstva na Slovensku upravil Rud. Babula, duchovní církve československé v Bratislave. s.d.karton 268