Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Zemská rada starších Církve československé pro Slezsko a pohraniční Moravu, Ostrava
a)Úřední knihy

11/IBZápisy ze schůzí Zemské rady starších a schůzí delegátů CČS1920-1921kniha
11/IBZápisy ze schůzí Zemské rady starších a schůzí delegátů CČS1920-1921kniha