Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Zemská rada starších Církve československé pro Slezsko a pohraniční Moravu, Ostrava
b)Aktový materiál
7/I C Vyučování náboženství ve Slezsku - obecné a občanské školy

9/I C Duchovenstvo
96školní okres Bílovec1921karton3
97školní okres Český Těšín1921karton3
98školní okres Frýdek-venkov1921karton3
99školní okres Frýdek-město1921karton3
100školní okres Fryštát1921karton3
101školní okres Hlučín1921karton3
102školní okres Opava město a venkov1921karton3
103střední školy ve Slezsku - seznamy žáků, dekret Karla Vodičky1921karton3
104Styk s pravoslavnou církví srbskou1921karton3
105Styk s českobratrskou církví evangelickou a americkou církví metodistickou1921karton3