Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Zemská rada starších Církve československé pro Slezsko a pohraniční Moravu, Ostrava
b)Aktový materiál

1,2/I C Korespondence s přípravnými výbory, NO a úřady
7/I C Vyučování náboženství ve Slezsku - obecné a občanské školy
2
3