Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
I. Evidenční pomůcky
Období 1849-1879
a) civilní

1Index k poručenským spisům (1832) 1849-1870
2Index k poručenským spisům (1832) 1849-1870
3Index k pozůstalostním spisům (1834) 1849-1870
4Index k pozůstalostním spisům (1834) 1849-1870
5Index k pozůstalostním spisům 1849-1855
6Index k opatrovnickým spisům (1825) 1849-1902
7Index k závětem 1860-1908
8Podací protokol včetně indexu k pozůstalostním spisům dle testátorů 1860-1896