Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
I. Evidenční pomůcky
Období 1879-1906
a)civilní

9Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
10Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
11Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
12Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
13Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
14Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
15Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1859-1906
16Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1868-1906
17Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1860-1906
18Rejstřík k záležitostem rodinného práva 1896-1907
19Rejstřík k záležitostem rodinného práva 1906
20Podací protokol v záležitostech evidence testamentů a posledních pořízení 1879-1906
21Rejstřík testamentů a posledních pořízení 1879-1899
22Rejstřík testamentů a posledních pořízení 1900-1906
23Rejstřík k pozůstalostním záležitostem 1897-1905
24Jmenný rejstřík žalovaných osob v civilních sporech 1888-1894
25Jmenný rejstřík žalovaných osob v civilních sporech 1894-1898
26Jmenný rejstřík žalovaných osob v civilních sporech 1898-1902