Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
I. Evidenční pomůcky
Období 1907-1920
a)civilní

50Podací protokol civilní 1907
51Podací protokol civilní 1909
52Podací protokol civilní 1911
53Podací protokol civilní 1912
54Podací protokol civilní 1913
55Podací protokol civilní 1914
56Podací protokol civilní 1915
57Podací protokol civilní 1916
58Podací protokol civilní 1917
59Podací protokol civilní 1918
60Podací protokol civilní 1919
61Podací protokol civilní 1920
62Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
63Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
64Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
65Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
66Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
67Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
68Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
69Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
70Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
71Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
72Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
73Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
74Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
75Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
76Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
77Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
78Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
79Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
80Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
81Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
82Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
83Podací protokol k záležitostem rodinného práva 1907-1920
84Jmenný rejstřík k záležitostem rodinného práva 1907-1919
85Jmenný rejstřík k záležitostem rodinného práva 1908-1920
86Jmenný rejstřík k některým (jiným) záležitostem rodinného práva 1908-1910
87Jmenný rejstřík k některým (jiným) záležitostem rodinného práva 1911-1920
88Podací protokol v záležitostech dědického práva 1907-1912
89Podací protokol v záležitostech dědického práva 1913-1915
90Jmenný rejstřík k záležitostem dědického práva 1907-1920
91Podací protokol v záležitostech evidence trestanců a posledních pořízení 1906 - 1920
92Podací protokol ke smluvním záležitostem majetkového práva a intabulací 1900 - 1913
93Jmenný rejstřík žalovaných osob v civilních sporech 1914-1920
94Rejstřík k družstevním a společenstevním spisům 1902 - 1920
95Rejstřík k družstevním a společenstevním spisům 1895 - 1920
96Rejstřík firemní 1900 - 1818
97Rejstřík firemní 1919-1920
98Rejstřík firemní 1907-1920
99Rejstřík deponovaných listin u soudu v Hlučíně 1903 - 1920 (1921)
100Rejstřík listinných notářských osvědčení právních úkonů 1912
101Rejstřík listinných notářských osvědčení právních úkonů 1913
102Rejstřík listinných notářských osvědčení právních úkonů 1914
103Rejstřík listinných notářských osvědčení právních úkonů 1915
104Rejstřík listinných notářských osvědčení právních úkonů 1916