Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1849-1879
a) spisy prezidiální

112Agenda nesporného soudnictví v obvodu komise Pruského královského soudu Ratiboř se sídlem v Hlučíně (PKS) - všeobecné záležitosti (1845) 1849 - 1879 karton1
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy (1848) 1849 - 1860 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1849 - 1851 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1849 - 1851 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1850 - 1851 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1851 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1851 - 1855 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1850 - 1851 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín - všeobecná nařízení 1854-1857 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1852 - 1853 karton5
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1851-1867 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy (1847) 1849 - 1852 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1849-1869 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy (1848) 1849 - 1852 karton 3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín - všeobecná nařízení 1849-1873 karton2
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích I. oddělení obvodu komise PKS Hlučín pro causy 1849-1852 karton3
113Projednávání agendy nesporného soudnictví v obcích II. oddělení obvodu komise PKS Hlučín - všeobecná nařízení 1858 - 1872 karton4
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1876-1896 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1863-1876 karton7
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1863 - 1907 karton6
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1863 - 1876 karton6
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1872 - 1873 karton6
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1863 - 1872 karton5
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1862 - 1873 karton5
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1861-1877 karton7
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1877-1898 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1894 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1896 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1850-1862 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1876-1896 karton7
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1876-1896 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1879-1898 karton8
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1881 - 1894 karton5
114Projednávání pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1876-1897 karton7
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1896 karton10
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1894 karton11
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1879-1890 karton9
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1895 karton10
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1896 karton9
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1896 karton9
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1902 karton9
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1879-1890 karton9
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1877-1896 karton10
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1880-1895 karton11
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1878-1894 karton11
115Záležitosti agend opatrovnické, sirotčí a poručenské v obcích obvodu komise PKS Hlučín, poté Pruského královského úředního soudu Hlučín 1877-1896 karton9
116Dědické řízení - oprávnění a způsobilost k dědění v obvodu komise PKS Hlučín 1857-1872 karton12
116Dědické řízení - oprávnění a způsobilost k dědění v obvodu komise PKS Hlučín 1872-1879 karton13
117Propuštění z moci otcovské 1860-1890 karton14
118Legitimace nemanželských dětí 1865-1899 karton14
119Uznání otcovství u původně nemanželských dětí 1850-1875 karton14
120Oznámení farních úřadů o narození nemanželských dětí 1853-1876 karton14
121Záležitosti narození osob židovského vyznání (1847) 1849-1878 karton14
122Manželské záležitosti a sňatkové dispensy 1864-1899 karton15
123Exekuční narovnání smírčích soudců jednotlivých obcí obvodu komise PKS v Hlučíně 1849-1879 karton15
124Přijímání směnečných protestů 1860-1876 karton15
125Všeobecné záležitosti opatrovnictví (kuratel) 1863-1896 karton16
126Záležitosti zvláštních případů opatrovnictví (kuratel) 1875-1879 karton16
127Agenda ukončených předběžných vyšetřování v trestních záležitostech 1876-1879 karton17
127Agenda ukončených předběžných vyšetřování v trestních záležitostech 1869-1873 karton16
128Záležitosti retence (zadržovacího práva) 1849-1852 karton17
128Záležitosti retence (zadržovacího práva) 1857-1863 karton18
129Záležitosti soudních komisařů a aktuárů (1828) 1849-1864 karton19
130Záležitosti subalterních úředníků, podúředníků a čekatelů 1852-1857 karton19
131Záležitosti pokladny komise PKS Hlučín 1852-1860 karton19
132Zřízení pozemkového úřadu v Hlučíně 1872-1879 karton19
133Návrhy na změny v nově zaváděné pozemkové evidenci 1878-1901 karton20
134Opravy pozemkových knih obcí Antošovice, Dlouhá Ves, Hošťálkovice, Šilheřovice, Zabiełkow a Zábřeh 1873-1880 karton20
135Záležitosti změn pozemků farních úřadů v souvislosti s církevním desátkem a jeho vymáháním 1854-1876 karton21
136Záležitosti demarkačních změn, regulace a stanovení hranic obce 1860-1861 karton21
136Záležitosti demarkačních změn, regulace a stanovení hranic obce 1859-1860 karton21
136Záležitosti demarkačních změn, regulace a stanovení hranic obce 1858-1868 karton21
136Záležitosti demarkačních změn, regulace a stanovení hranic obce 1858-1860 karton21
137Přehledy změn držebností dědičných pachtů a pozemkových důchodových rent v obvodu komise PKS v Hlučíně 1853-1870 karton22
138Záležitosti úpravy uznání lesních služebností v obcích Hlučín, Hošťálkovice a Ludgeřovice 1861-1877 karton22
139Vyvazování z roboty - agenda 1852-1859 karton22
139Vyvazování z roboty - agenda 1852-1855 karton22
139Vyvazování z roboty - agenda 1852-1853 karton22
140Záležitosti soudních výpovědí kapitálu 1849-1877 karton23
141Poručenské věci v souvislosti s nařízením ze dne 5.7.1875 1876-1891 karton23