Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1849-1879
b) spisy civilní

142Nucené dražby ve věcech rodinného práva (1837) 1849-1873 karton24
143Všeobecné záležitosti rodinného práva 1863-1896 karton24
144Kuratela a nadační spisy rodiny von Weitzenfeld 1855-1872 karton24
145Hraniční a demarkační záležitosti lesních pozemků zejména na panství baronů Rotschildů 1859-1860 karton24
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1877 karton30
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1873 karton29
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1871-1872 karton28
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1870 karton27
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1867-1869 karton26
146Projednávání jednotlivých konkrétních pozůstalostí v obcích obvodu komise PKS Hlučín 1855-1864 karton25
147Protokolace firem z obvodu komise PKS Hlučín - přehledy, korespondence k protokolaci a výmazu firmy v obchodním rejstříku, inzerce v novinách, sdělení a avíza v úředních oznamovatelích 1865-1876 karton33
147Protokolace firem z obvodu komise PKS Hlučín - přehledy, korespondence k protokolaci a výmazu firmy v obchodním rejstříku, inzerce v novinách, sdělení a avíza v úředních oznamovatelích 1862-1875 karton32
147Protokolace firem z obvodu komise PKS Hlučín - přehledy, korespondence k protokolaci a výmazu firmy v obchodním rejstříku, inzerce v novinách, sdělení a avíza v úředních oznamovatelích 1862-1868 karton31