Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1879-1910
a) spisy prezidiální

148I 1Zřízení Pruského královského úředního soudu v Hlučíně 1892-1910 karton35
148I 1Zřízení Pruského královského úředního soudu v Hlučíně 1879-1892 karton34
149I 2Personální obsazení PKÚS v Hlučíně 1879-1904 karton36
149I 2Personální obsazení PKÚS v Hlučíně 1904-1910 karton37
150I 3Rozpočet, vybavení a stavební skicy soudu v Hlučíně 1879-1910 karton38
151I 3 BPorotci a přísedící trestního (kmetského) soudu v Hlučíně 1879-1906 karton39
152I 4Exekuční opatření při správě nemovitého majetku 1885-1907 karton40
153I 4Roční přehledy o činnosti soudní správy a poskytnuté právní pomoci 1897-1908 karton40
154I 5Stavební záležitosti a úpravy soudu a věznice v Hlučíně 1895-1910 karton40
155I 6Všeobecná stavební agenda věznic 1895-1910 karton41
156I 7Kontrola běžných vydání soudní pokladny v Hlučíně 1885-1910 karton41
157I 10Přerušení výkonu trestu a omilostnění 1895-1912 karton42
158II 2Zřízení, vybavení a přehledy o činnosti soudních pisáren 1883-1910 karton43
159II 3Zaměstnání soudních sluhů 1879-1910 karton44
160II 4Soudní vykonavatelé - všeobecné záležitosti, rozdělení obvodů působnosti, dohled na jejich činnost 1891-1902 karton45
160II 4Soudní vykonavatelé - všeobecné záležitosti, rozdělení obvodů působnosti, dohled na jejich činnost 1902-1910 karton46
160II 4Soudní vykonavatelé - všeobecné záležitosti, rozdělení obvodů působnosti, dohled na jejich činnost 1879-1891 karton44
161II 6Zaměstnávání soudních referendářů 1879-1910 karton47
162II 7Záležitosti soudních písařů 1879-1910 karton47
163II 8Rozdělení soudcovské agendy 1881-1910 karton47
164II 9Záležitosti soudních tlumočníků 1880-1910 karton47
165II 10Záležitosti externích písařů 1876-1910 karton48
166II 11Všeobecná judikaturní nařízení a zásady soudního jednání 1882-1897 karton49
166II 11Všeobecná judikaturní nařízení a zásady soudního jednání 1897-1910 karton50
167II 13Revize soudních pisáren 1896-1910 karton50
167II 14Revize soudních pisáren 1897-1908 karton51
167II 15Revize soudních pisáren 1897-1910 karton51
168II 16Dovolené soudních zaměstnanců 1881-1910 karton 52
169II 17Záležitosti zastupitelnosti soudců 1897-1910 karton52
170II 18Všeobecné věci notářů 1895-1910 karton52
171II 21Služební byty soudních zaměstnanců 1883-1910 karton53
172II 22Revize knih uschovaných listin 1881-1910 karton53
173II 23Správa soudní pokladny v Hlučíně 1885-1887 karton53
174II 23 APomocní úředníci u soudu v Hlučíně 1879-1910 karton53
175II 24Vzdělání a způsobilost tlumočníků a soudních čekatelů 1880-1910 karton53
176II 25Revize služebních rejstříků soudních vykonavatelů 1895-1909 karton54
177II 26Služební požitky soudních vykonavatelů 1895-1910 karton55
178II 27Revize soudní pokladny v Hlučíně účetními revizory 1905-1910 karton57
178II 27Revize soudní pokladny v Hlučíně účetními revizory 1885-1896 karton55
178II 27Revize soudní pokladny v Hlučíně účetními revizory 1897-1905 karton56
179II 27Zprávy a závěry k revizím soudní pokladny v Hlučíně Královskou hlavní soudní pokladnou ve Vratislavi 1885-1910 karton58
180II 28Revize soudu v Hlučíně prezidentem Zemského soudu v Ratiboři 1895-1910 karton58
181II 29Revize soudu v Hlučíně prezidentem Vrchního zemského soudu ve Vratislavi 1897-1910 karton58
182II 30Připomínky Vrchní účetní komory ve Vratislavi k vedení finanční agendy soudem v Hlučíně 1888-1910 karton59
183II 31Záležitosti právních zástupců 1879-1909 karton59
184II 32Měsíční výkazy kancelářského personálu soudu v Hlučíně 1895-1898 karton59
185II 33Úschova služebních písemností notářů 1901-1905 karton60
186II 34Úschova služebních písemností soudních vykonavatelů 1897-1901 karton60
187II 35Úschova protokolačních knih smírčích soudců 1901-1903 karton60
188II 36Revize peněz odebraných vězňům ve věznici soudu v Hlučíně 1898-1899 karton60
189II 37Záležitosti procesních agentů 1899-1910 karton60
190II 38Všeobecná agenda doručování spisů včetně předpisů a poplatků 1899-1910 karton60
191III 1Všeobecná nařízení k projednávání trestních věcí u soudu 1895-1903 karton60
191III 1Všeobecná nařízení k projednávání trestních věcí u soudu 1903-1910 karton61
192III 2Záležitosti nouzových zápůjček v obvodu soudu v Hlučíně 1880-1910 karton62
193III 3Přísahy lesního služebního personálu 1893-1905 karton63
194III 4Krádeže v lesích a pytláctví 1880-1906 karton63
195III 5Záležitosti úředních státních zástupců v obvodu soudu v Hlučíně 1879-1909 karton63
196III 6Všeobecná nařízení pro oblast trestního zákonodárství 1879-1909 karton63
197IV 1 A,BVšeobecné záležitosti civilně-procesní a konkursní 1880-1910 karton64
198IV 2Všeobecné záležitosti trestního charakteru 1902-1912 karton65
199IV 2 A,BVšeobecné pozemnoknižní záležitosti 1880-1910 karton65
200IV 3Odškodné a náhrady za neoprávněnou vyšetřovací vazbu 1905-1909 karton66
201IV 3 A,BVšeobecné poručenské záležitosti 1880-1910 karton66
202IV 4Všeobecné záležitosti pozůstalostí a závětí 1890-1910 karton66
203IV 5Roční přehledy o obsazení kmetského soudu v Hlučíně porotci a přísedícími 1890-1909 karton67
204IV 6Záležitosti udílené právní pomoci 1880-1910 karton67
205IV 7Firemní záležitosti a vedení obchodního rejstříku včetně živnostenské agendy 1883-1910 karton68
206IV 8Zmocnění a oprávnění k dědictví 1908-1909 karton69
207IV 11Exekuce nemovitého majetku 1879-1909 karton69
208IV 12Péče o výchovu nezletilých 1901-1910 karton69
209IV 13Všeobecné nadační záležitosti 1909-1910 karton69
210V 1Rozpočtové a hospodářské záležitosti soudu v Hlučíně 1900-1910 karton70
210V 1Rozpočtové a hospodářské záležitosti soudu v Hlučíně 1895-1900 karton69
211V 2Všeobecné záležitosti soudních výdajů, nákladů a poplatků 1879-1910 karton71
212V 3Nařízení o kolkování 1880-1910 karton72
213V 4Spravování a vedení zásob u soudu 1905-1910 karton72
214V 5Správa soudní pokladny v Hlučíně 1887-1910 karton73
215V 8Revize soudní pokladny v Hlučíně a vyúčtování s Královskou hlavní soudní pokladnou ve Vratislavi 1905-1909 karton73
216V 9Roční uzávěrky soudní pokladny v Hlučíně 1897-1910 karton73
217VI 1Seznamy obcí obvodu soudu v Hlučíně, změny názvů obcí, údaje o změnách katastru obcí 1879-1910 karton74
218VI 2Přehledy a výkazy o činnosti soudu v Hlučíně 1884-1897 karton75
218VI 2Přehledy a výkazy o činnosti soudu v Hlučíně 1897-1910 karton76
219VII 1Všeobecná nařízení a pokyny Vrchního zemského soudu ve Vratislavi 1879-1900 karton77
219VII 1Všeobecná nařízení a pokyny Vrchního zemského soudu ve Vratislavi 1900-1910 karton78
220VII 2Všeobecná nařízení a pokyny Zemského soudu v Ratiboři 1879-1892 karton79
220VII 2Všeobecná nařízení a pokyny Zemského soudu v Ratiboři 1892-1910 karton80
221VII 3Všeobecná nařízení a pokyny Ministerstva spravedlnosti v Berlíně 1895-1910 karton81
222VII 4Styk soudu s poštovními úřady 1879-1910 karton81
223VII 5Styk soudu se správními a policejními úřady 1879-1910 karton82
224VII 6Styk soudu v Hlučíně s duchovní správou 1883-1897 karton83
225VIII 2Potvrzování a přísahy smírčích soudců v obvodu soudu v Hlučíně 1894-1910 karton83
226VIII 4Všeobecné předpisy o soudních depozitech 1879-1901 karton83
227VIII 5Záležitosti protokolace v obchodním rejstříku soudu v Hlučíně 1895-1901 karton83
228VIII 8Přísahy soudních znalců a správců konkursních podstat 1879-1908 karton84
229VIII 11Úschova duplikátů knih jednotlivých civilních matričních úřadů v obvodu soudu v Hlučíně 1880-1909 karton84
230VIII 12Záležitosti soudní knihovny v Hlučíně 1890-1909 karton85
231VIII 13Utensilie - zajišťování běžných potřeb, nábytku, kamen a pomůcek pro soud v Hlučíně 1879-1910 karton86
232VIII 14Dodávky a zajištění psacích a balicích materiálů pro potřeby soudu v Hlučíně 1893-1910 karton87
232VIII 14Dodávky a zajištění psacích a balicích materiálů pro potřeby soudu v Hlučíně 1879-1892 karton86
Další