Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1879-1910
b) spisy neprezidiální a nesignované

262Záležitosti nesporného soudnictví v obvodu soudu v Hlučíně 1888-1910 karton117
262Záležitosti nesporného soudnictví v obvodu soudu v Hlučíně 1877-1888 karton116
263Záležitosti dědického řízení - přihlášky k dědictví 1890-1893 karton118
264Záležitosti dědického řízení - osvědčení k dědění 1880-1883 karton119
264Záležitosti dědického řízení - osvědčení k dědění 1883-1886 karton120
264Záležitosti dědického řízení - osvědčení k dědění 1886-1890 karton121
264Záležitosti dědického řízení - osvědčení k dědění 1891-1894 karton122
264Záležitosti dědického řízení - osvědčení k dědění 1895-1896 karton123
265Sběrné spisy o osvědčení k dědění 1894-1895 karton124
266Záležitosti dědického řízení - oprávnění a legitimování k dědění 1878-1880 karton125
267Sběrné spisy o oprávnění k dědění 1895 karton126
268Záležitosti dědického řízení - dědické dluhy a narovnání 1880 karton127
269Záležitosti dědického řízení - nálezy a rozhodnutí v dědických causách 1878-1879 karton128
270Záležitosti udržování jezu na řece Opavici u Velkých Hoštic 1886-1917 karton129
271Železniční záležitosti - výkupy, demarkace a vyvlastňování pozemků pro stavbu železniční trati Opava - Ratiboř v katastru obcí Kravaře, Malé Hoštice a Velké Hoštice 1884-1899 karton129
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, stavební náčrty, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1895-1899 karton130
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1880-1887 karton130
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1882-1883 karton130
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1881-1883 karton130
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1882-1902 karton131
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1905-1910 karton131
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1901-1905 karton131
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1882-1902 karton132
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1895-1899 karton132
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1885 karton132
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1893-1900 karton132
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1895-1900 karton132
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1882-1885 karton131
272Silniční záležitosti a stavby cest - výkupy a odprodeje pozemků, plány, demarkace, majetková vypořádání s majiteli pozemků 1906-1909 karton130
273Záležitosti katastrální - změny a přeložky katastrálních území, scelování pozemků v obcích Darkovice, Kozmice, Kouty a Vřesina 1901-1919 karton133
274Opravy a úpravy pozemnoknižní agendy v katastrálním území obce Kravaře 1878-1880 karton134
275Dodatky a změny pozemnoknižní evidence v obvodu soudu v Hlučíně 1893-1896 karton134
276Záležitosti poručenství ze zákona v obvodu soudu v Hlučíně 1877-1900 karton135
277Sirotčí rady v obvodu soudu Hlučín 1875-1897 karton 135
278Pozůstalostní řízení v obvodu soudu v Hlučíně - úprava a regulace oprávnění k projednávání - agenda jednotlivých případů 1884-1887 karton136
278Pozůstalostní řízení v obvodu soudu v Hlučíně - úprava a regulace oprávnění k projednávání - agenda jednotlivých případů 1888-1890 karton137
278Pozůstalostní řízení v obvodu soudu v Hlučíně - úprava a regulace oprávnění k projednávání - agenda jednotlivých případů 1891-1893 karton138
278Pozůstalostní řízení v obvodu soudu v Hlučíně - úprava a regulace oprávnění k projednávání - agenda jednotlivých případů 1894-1896 karton139