Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1879-1910
c) spisy civilní

2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1894 karton147
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1903 karton155
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1903 karton154
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1901 karton153
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1900 karton152
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1899 karton151
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1898 karton150
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1903 karton157
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1895 karton148
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1904-1906 karton158
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1893 karton146
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1892 karton145
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1891 karton144
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1890 karton143
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1890 karton142
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1887-1889 karton141
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1897 karton149
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, neoprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1886 karton140
2792 CSpory civilní - zejména vymáhání dluhů a pohledávek, záležitosti výživného, noprávněné obohacování, právo k užívání cesty a věci držebnostní, záležitosti hranic pozemků a sousedského práva, bytové a vlastnické případy občanů 1903 karton156
280EZbavení svéprávnosti 1897-1914 karton160
280EZbavení svéprávnosti 1881-1896 karton159
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1886-1890 karton161
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1893-1894 karton162
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1895 karton163
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1897-1902 karton164
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1903 karton165
2812 FHypotekární agenda a umořování listinných zápisů - zejména převody hypotečních závazků a odkupy pohledávek, hypoteční a zástavní smlouvy, hypoteční úvěry, dispozice hypotečním kapitálem, nabídky na zástavní listy hypoteční banky 1904-1906 karton166
2822 a HLSoudní peněžní depozita - zejména ukládání peněz u soudu a jejich úschova v záležitosti nucených dražeb a exekucí, propuštění věcí v případech zástavního práva při usnesení o převodech peněz z důvodu nedobytnosti 1884-1902 karton167
2822a HLSoudní peněžní depozita - zejména ukládání peněz u soudu a jejich úschova v záležitosti nucených dražeb a exekucí, propuštění věcí v případech zástavního práva při usnesení o převodech peněz z důvodu nedobytnosti 1903-1919 karton168
2832 HRAProtokolace firem - ohlášení a protokolace firmy v obchodním rejstříku, novinová inzerce, změny a výmazy firem 1870-1909 karton169
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1906 karton203
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1906 karton202
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1905 karton201
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1905 karton200
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1904 karton199
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1902 karton197
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1889 karton179
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1879-1880 karton170
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1881 karton171
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1882 karton172
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1883 karton173
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1884 karton174
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1885 karton175
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1886 karton176
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1903 karton198
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1888 karton178
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1901 karton196
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1890 karton180
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1891 karton181
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1892 karton182
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1893 karton183
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1895 karton185
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1896 karton186
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1897 karon187
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1897 karton188
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1898 karton189
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1898 karton190
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1899 karton191
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1900 karton193
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1899 karton192
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1900 karton194
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1894 karton184
284VTestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1901 karton195
284IIITestamenty, závěti, poslední vůle, poslední pořízení 1887 karton177
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1895-1896 karton209
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1894 karton208
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1881-1890 karton204
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1892 karton206
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1903 karton217
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1891 karton205
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1906 karton220
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1904 karton218
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1902 karton216
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1901 karton215
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1900 karton214
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1900 karton213
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1905 karton219
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1897 karton210
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1898 karton211
285XIIOpatrovnická agenda a kurately 1899 karton212
285VIIIOpatrovnická agenda a kurately 1893 karton207
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1904 karton231
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1906 karton234
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1905 karton232
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1903 karton230
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1903 karton229
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1902 karton228
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1902 karton227
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1901 karton225
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1900 karton224
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1899 karton223
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1898 karton222
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1897 karton221
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1901 karton226
2863 IXZáležitosti dědického řízení 1906 karton233
2873 XOstatní záležitosti rodinného práva - zejména rozdělení a vypořádání majetku a pozůstalostního řízení 1905-1906 karton237
2873 XOstatní záležitosti rodinného práva - zejména rozdělení a vypořádání majetku a pozůstalostního řízení 1898-1900 karton235
2873 XOstatní záležitosti rodinného práva - zejména rozdělení a vypořádání majetku a pozůstalostního řízení 1901-1904 karton236
2883 XIPoručenská agenda 1899 karton273
2883 XIPoručenská agenda 1898 karton272
Další