Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1879-1910

a) spisy prezidiální
b) spisy neprezidiální a nesignované
c) spisy civilní