Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1907-1920
a) spisy prezidiální

292I 3Organizace soudů 1910-1919 karton294
293I 2Všeobecné záležitosti civilního soudnictví 1910-1920 karton294
294I 2Doručování spisů 1910-1918 karton294
295I 4Všeobecné záležitosti konkursního řízení 1914-1919 karton294
296I 5Nucená správa, exekuce a dražby 1911-1919 karton294
297I 6Všeobecné záležitosti trestního práva 1910-1920 karton295
298I 8Přehledy o výkonu trestu 1901-1919 karton295
299I 9Udělování milostí 1913-1919 karton295
300I 10Odklad výkonu trestu s možností amnestie 1911-1919 karton295
301I 11Všeobecné záležitosti občanského práva 1912-1913 karton295
302I 14Poručenské záležitosti 1911-1919 karton295
303I 15Výchovná a nucená péče 1910-1919 karton295
304I 16Věci soudů mládeže 1910-1915 karton295
305I 17Všeobecné záležitosti péče o mládež 1911-1918 karton296
306I 18Agenda pozůstalostí a závětí 1911-1920 karton296
307I 19Záležitosti nesporného soudnictví 1911-1914 karton296
308I 20Záležitosti duplikátů církevních matrik, knihy civilních matričních úřadů 1919-1920 karton296
309I 21Soudní úschova a depozita 1910-1920 karton296
310I 22Vystoupení z církve a židovské náboženské obce 1902-1920 karton296
311I 24Říšské a státní dlužní knihy 1910-1913 karton296
312I 25Záležitosti pozemkových knih všeobecného charakteru 1910-1920 karton296
313I 27Záležitosti obchodního práva 1913-1919 karton297
314I 28Agenda společenstevní a družstevní 1910-1920 karton297
315I 29Vedení neveřejných rejstříků 1910-1920 karton297
316I 30Právní ochrana řemesel 1916-1919 karton297
317I 31Právní pomoc na území Německé říše 1911-1917 karton298
318I 32Právní pomoc a obchodní styk s cizinou 1910-1920 karton298
319I 33Všeobecné zásady jurisdikční při tvorbě zákonů a nařízení 1910-1919 karton298
320II 1Služební poměr úředníků 1910-1919 karton298
321II 4Služební platy a požitky 1910-1919 karton298
322II 7Služební byty soudních zaměstnanců 1910-1919 karton298
323II 8Daňové záležitosti úředníků 1910-1920 karton298
324II 9Dluhy soudních úředníků a zastavení služebních příjmů 1912-1918 karton298
325II 10Vojenská služba soudních úředníků 1911-1919 karton299
326II 11Nároky vojenských osob na zaměstnání 1911-1919 karton299
327II 12Úřední a služební oděv 1910-1920 karton299
328II 14Vedlejší povolání soudních zaměstnanců 1910-1918 karton299
329II 15Mimořádné odměny a podpory 1910-1920 karton299
330II 16Disciplinární a trestní řízení 1911-1919 karton299
331II 17Kauce 1915-1916 karton299
332II 18Vojenské penze a renty 1910-1919 karton299
333II 20Invalidní pojištění 1911-1919 karton299
334II 23Péče o vdovy a sirotky 1910-1920 karton300
335II 28Diety, cestovní a stěhovací náklady úředníků 1910-1919 karton300
336II 30Spolky úředníků 1913-1918 karton300
337II 34Péče o válečné poškozence 1915-1920 karton300
338II 35Zájmové svazy úředníků 1919-1920 karton300
339II 36Záležitosti zaměstnaneckých mezd 1919 karton300
340III 1Soudní úředníci včetně obchodních soudců a asesorů 1911-1920 karton301
341III 3Předpisy v osobních záležitostech úředníků 1910-1912 karton301
342III 12Záležitosti soudních referendářů 1910-1919 karton301
343III 14Školení soudních referendářů 1912 karton301
344III 18Státní a úřední zástupci 1910-1920 karton301
345III 20Soudní písaři a účetní úředníci 1911-1920 karton301
346III 21Požadavky na soudní čekatele 1910-1915 karton301
347III 22Přijímání úředníků do koloniálních služeb 1911-1912 karton301
348III 24Soudní účetní praktikanti 1911-1919 karton301
349III 25Soudní tlumočníci 1910-1920 karton302
350III 26Záležitosti soudních vykonavatelů 1910-1920 karton302
351III 28Kancelářští soudní úředníci 1910-1920 karton302
352III 37Soudní lékaři 1910-1919 karton302
353III 38Smírčí soudci 1910-1920 karton303
354III 40Svědci závětí z nouze 1917 karton303
355III 44Právní poradenství 1910-1919 karton303
356III 46Další vzdělávání státních a soudních zaměstnanců 1910-1914 karton303
357III 47Vzdělávání úředníků v ruštině 1911-1914 karton303
358III 66Výplata penzí pro vdovy a sirotky 1910-1915 karton303
359IV 1Seznamy obcí příslušných do obvodu soudu v Hlučíně 1910-1919 karton304
360IV 2Zařízení a vybavení soudu 1911-1913 karton304
361IV 4Přísedící a přísežní u soudu 1914-1919 karton304
362IV 5Obsazení kmetských a porotních soudů 1910-1920 karton304
363IV 5Soudní prázdniny 1910-1919 karton305
364IV 11Dovolené soudních zaměstnanců 1909-1919 karton305
365IV 15Zvyšování úřednických míst u soudu 1905-1919 karton305
366IV 16Všeobecné záležitosti rozvrhu práce soudu 1910 karton306
367IV 17Obsazení soudu soudci 1910-1920 karton306
368IV 19Obsazení soudu nižšími a kancelářskými úředníky 1910-1920 karton306
369IV 20Obsazení soudu podúředníky 1910-1920 karton306
370IV 21Žádosti o místo výpomocných soudních úředníků 1911-1919 karton307
371IV 22Rozvrhy práce a rozdělení soudcovské agendy 1910-1919 karton307
372IV 24Rozvrhy a náplň práce soudních pisáren 1910-1920 karton307
373IV 31Stanovení a určení soudních dnů 1916 karton307
374V 1Rozpočtové záležitosti soudu 1906-1919 karton307
375V 2Finanční a rozpočtové předpisy 1910-1919 karton307
376V 3Poštovní a telegrafické záležitosti 1910-1920 karton308
377V 4Věcná finanční vydání 1910-1919 karton308
378V 6Používání formulářů 1910-1919 karton308
379V 9Zajišťování psacích potřeb a balicího materiálu 1910-1919 karton308
380V 11Vytápění soudu 1909-1920 karton308
381V 13Soudní knihovna 1909-1912 karton309
382V 14Utensilie - běžné provozní potřeby a pomůcky, vybavení nábytkem 1910-1919 karton310
383V 15Různé úřední výdaje 1909-1919 karton310
384V 16Ostatní hospodářská vydání 1913-1919 karton310
385V 17Nájemné soudu 1911-1920 karton310
386V 18Zajišťování sešívání spisového materiálu do podoby šitých spisů 1912-1919 karton310
387V 22Vybavení soudu psacími stroji 1911-1919 karton311
388V 23Záležitosti topičů a uklízeček u soudu 1910-1919 karton311
389V 25Úřední soudní razítka a pečetě 1911-1919 karton311
390VI 1Jednací řád soudu 1910-1919 karton311
391VI 2Vedení prezidiálního deníku 1910-1920 karton311
Další