Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
II. Spisy
Období 1907-1920

a) spisy prezidiální
b) spisy civilní
c) spisy trestní